top of page
Boligtype A

13 stk. 4 rums boliger på 1½ plan med et areal på 94,0 M².

Der medfølger lille for- og baghave.

 

 

Boligtype B

12 stk. 4 rums boliger i ét plan med et areal på 95,0 M²

Der medfølger lille for- og baghave

Maling af udvendigt træværk

På hegn, skur og carporte er farven GRAFITGRÅ tilladt, dog skal rem på både skur og carport være KLITGRÅ. Frit valg af farve på skurdør. På selve husene skal træværk være enten helt KLITGRÅ eller en kombination, hvor GRAFITGRÅ må males på hoveddør og oplukkelige vinduer og/eller terassedøre. Eneste tilladte maling at bruge er Pinotex Superdec med farvekoderne vist nedenfor

Information om korrekt brug af varmeanlæg

Vi har et såkaldt enstrenget rørsystem til vore radiatorer. Det betyder for

Etplanshusene: Alle radiatorer, herunder gulvvarme, er forbundet med hinanden i et fortløbende system. Hvis man vil sikre en lav tilbageløbstemperatur, helst på 30 grader eller derunder, bør alle radiatorer være tændte og holdes på nogenlunde samme temperaturniveau.

Toplanshusene: Samme som ovenfor, dog med den forskel, at stueplan og 1. plan er to separate systemer. Det er altså muligt at have temperaturforskelle imellem de to systemer, uden det påvirker tilbageløbstemperatur, forudsat at hvert system, eks. stueplans radiatorer/gulvvarme er indstillet til nogenlunde ens temperaturer.

Generelt er det vigtigt, at tilbageløbstemperaturen holdes lav, i og med at det påvirker varmeforbruget og dermed prisen for varme. Den nemmeste måde at sikre sig en lav tilbageløbstemperatur, er ved at sørge for at alle radiatorer i systemet er tændt og at radiatorerne er varme foroven og kolde forneden. Et forhold, der især har betydning for en høj tilbageløbstemperatur er, hvis gulvvarmen er sat meget højt set i forhold til det generelle varmeforbrug i systemet. Gulvvarme er skøn komfort, men kan vise sig at blive en dyr fornøjelse.

Eksempel på indstilling af termostat på varmeveksleren: Termostaten står på 1½ , det kan bevirke, at tilbageløbstemperaturen falder fra næsten 40 grader til 26 grader. Tidligere har termostaten stået på 2. Man skal så vente en lille smule længere på varmt vand i vandhanerne. Til gengæld udnyttes varmeværkets fremløbstemperatur optimalt, hvilket er godt for varmeudgiften. 

Vedligehold af radiatorer: Der sidder en termostat på alle radiatorer. Når man drejer på termostaten påvirkes en føler i radiatoren, som regulerer styrken af varmen. Det er VIGTIGT, at man mindst to gange årligt ”motionerer” termostat/føler. Iflg. foreningens vedligeholdelsesplan gøres dette ved, at man drejer termostaten nogle gange frem og tilbage, fra lav position til høj position.

Vores varmevekslere er ikke nye og med tiden vil de gå til. Ifølge vedligeholdelsesplanen bør de dog kunne holde mindst ca. 25 år endnu. Det er på tide at udskifte varmeveksleren, hvis vandet i hanerne falder til 40 grader eller derunder.

bottom of page